Postal Money Order (Cash) mẹo cộng đồng

Money orders are similar to checks, except that they're prepaid. The U.S. Postal Service sells money orders for a small fee, and you can cash them at a post office, deposit them at a bank or cash them at a check-cashing store.

In addition to all the existing services, now you can also use Postal Money Order to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Postal Money Order whole lot simpler. Pay with Postal Money Order to have bitcoin in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Postal Money Order or create your own offer to sell your bitcoin for Postal Money Order. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Postal Money Order?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest