PlayStation Network Gift Card (Gift cards) mẹo cộng đồng

PlayStation is one of the most famous gaming consoles. PlayStation Network (PSN) gift card lets you purchase downloadable games, game add-ons, full-length movies, TV shows, and even PlayStation Plus subscriptions.

In addition to all the existing services, now you can also use the PlayStation Network Gift Card to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with PlayStation Network Gift Card whole lot simpler. Pay with PlayStation Network Gift Card to have bitcoin in your Paxful wallet as soon as the card is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using PlayStation Network Gift Card or create your own offer to sell your bitcoin in PlayStation Network Gift Card balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với PlayStation Network Gift Card?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest