PIM (Online wallets) mẹo cộng đồng

With this online wallet, you can send money to other PIM users nationwide or withdraw your money on a Link Punto Efectivo ATM, you can also make purchases online.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với PIM?

Go to a Rapipago, Pago Facil, or other authorized establishments to make a deposit in cash.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest