Pesalink (Online wallets) mẹo cộng đồng

Pesalink is a mobile and electronic money transaction service hailing from Kenya.

In addition to all the existing services, now you can also use Pesalink to buy cryptocurrencies in Paxful. Paxful makes the process of purchasing cryptocurrencies with Pesalink a whole lot simpler. Pay with Pesalink to have cryptocurrencies in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their cryptocurrencies using Pesalink or create your own offer to sell your cryptocurrencies in Pesalink balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Pesalink?

Start trade with Pesalink as payment methods.
Make the payment to the seller of cryptocurrency using Permalink.
The seller will release the cryptocurrency after confirming the transfer of funds.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest