Perfect Money (Online wallets) mẹo cộng đồng

Perfect Money is a multipurpose financial transaction settlement system. Perfect Money allows users to make money transfers between users, accept payments in on behalf of various business projects on the Internet, make regular payments on the Internet, store funds in a secure electronic account and receive interest, pay for goods and services in various online stores, store your assets in cryptocurrency with no risks and no need to set up an additional wallet, buy Bitcoin, gold, USD and EUR currencies online and borrow and lend funds on user’s own terms.

In addition to all the existing services, now you can also use Perfect Money to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Perfect Money whole lot simpler. Pay with Perfect Money to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Perfect Money or create your own offer to sell your bitcoin in Perfect Money balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Perfect Money?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest