PCS Prepaid Cash Services (Gift cards) mẹo cộng đồng

The prepaid PCS MasterCard is your payment and ATM card that accompanies you every day throughout your expenses. Without bank account and without commitment

You can use it to pay and withdraw money within the entire MasterCard® network,
consisting of more than 34 million sales points worldwide. Your card can also be reloaded instantly in over 32 000 sales points in France.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với PCS Prepaid Cash Services?

Upload the voucher with code and receipt.
Wait for the vendor to confirm and release BTC

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest