Payoneer (Online wallets) mẹo cộng đồng

Payoneer is one of the leading service provider online money transfer and digital payment services. Account holders can send and receive funds into their bank account, Payoneer e-wallet, or onto a re-loadable prepaid Master Debit Card that can be used online or at points-of-sale.

Payoneer provides cross-border transactions in 200 countries and territories and more than 150 local currencies, with its cross border wire transfers, online payments, and refillable debit card services.

In addition to all the existing services, now you can also use Payoneer to buy bitcoins in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Payoneer whole lot simpler. Pay with Payoneer to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Payoneer or create your own offer to sell your bitcoin in Payoneer balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Payoneer?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest