PayID (Bank transfers) mẹo cộng đồng

PayID also is known as an Osko payment facilitates Instant transfers to an email, phone number or ABN linked to a bank account

PayID is part of the New Payments Platform run by BPay. It allows instant transfers between banks located within Australia. Your bank must be PayID/Osko ready in order for this service to be enabled.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với PayID?

To activate your bank account for PayID, simply link an email, phone number, or ABN/ACN (business accounts only) to your bank account. Once your bank has verified your ownership, you can begin giving that information out to people for them to make payment to your account instantly, so long as their own account is also PayID/Osko enabled

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest