Pago Fácil (Online wallets) mẹo cộng đồng

In addition to all the existing services, now you can also use Pago Fácil to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Pago Fácil whole lot simpler. Pay with Pago Fácil to have bitcoin in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Pago Fácil or create your own offer to sell your bitcoin for Pago Fácil. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Pago Fácil?

Go to a Pago Facil establishment or deposit your cash online with no need for a credit card or an online wallet.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest