OkPay (Online wallets) mẹo cộng đồng

Okpay is a web-based payment system that provides users with virtual accounts. You can use this type of account with ease to deposit, send, receive and withdraw money all around the world and purchase all kinds of things online. Okpay is a widely used electronic payment system and one of the world’s leading e-Wallet providers. Okpay works in more than 200 countries.

In addition to all the existing services, now you can also use Okpay to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Okpay whole lot simpler. Pay with Okpay to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Okpay or create your own offer to sell your bitcoin in Okpay balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với OkPay?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest