NBE Phone cash (Online wallets) mẹo cộng đồng

The National Bank of Egypt (NBE) phone cash is an online wallet and mobile payment settlement system. Now you can also use NBE phone cash to buy Bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with NBE phone cash whole lot simpler. Buy bitcoin easily and instantly under an hour with Paxful.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using NBE phone cash or create your own offer to sell your bitcoin in NBE phone cash balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that has the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với NBE Phone cash?

- Share the desired wallet number
- Wait for sender to deposit the money

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest