Mukuru (Online wallets) mẹo cộng đồng

Mukuru is an online remittance company that allows nstant collection, bank or mobile wallet top-up of remittance funds.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Mukuru?

Open a trade with Mukuru as a payment method.
The buyer of the bitcoin will send the funds to the seller using Mukuru.
The seller of the bitcoin will confirm the transaction then release the cryptocurrency from the escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest