MODO (Online wallets) mẹo cộng đồng

NUEVO MONEDERO, CON TODOS LOS BANCOS DE ARGENTINA
PERMITE ENVIAR , RECIBIR Y SOLICITA DINERO DESDE LA CUENTA DE UN BANCO

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với MODO?

PARA ENVIAR O RECIBIR DE UNA CUENTA BANCARIA, SIN CBU
HACE FALTA TENER UN MAIL O ESTAR ASOCIADO A ESTA APP

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest