Line Pay (Online wallets) mẹo cộng đồng

Line Pay is the payment settlement application that is most widely used in South East Asia as well as in Japan and Korea. Now you can use Line Pay to buy Bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Line Pay whole lot simpler. Now you can easily buy bitcoin with Line Pay in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Line Pay or create your own offer to sell your bitcoin in line pay balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Line Pay?

Load credit onto your Line Pay app (verification required to pay). Send payment to your friends on contact list or anyone you have an ID of.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest