International Wire Transfer (SWIFT) (Bank transfers) mẹo cộng đồng

SWIFT payments usually take 1-3 working days to reach their destination, however, it is possible that they can take longer due to circumstances such as time differences between the sending and receiving country or multiple intermediary banks involved with delivering your money to us.

In addition to all the existing services, now you can also use International Wire Transfer (SWIFT) to buy Bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with International Wire Transfer (SWIFT) whole lot simpler. Pay with International Wire Transfer (SWIFT) to have Bitcoin in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using International Wire Transfer (SWIFT) or create your own offer to sell your Bitcoin for International Wire Transfer (SWIFT). At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với International Wire Transfer (SWIFT)?

Buyer of Bitcoins should enter account details and bank code of the Bitcoin seller and proceed with the payment.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest