Hubtel (Online wallets) mẹo cộng đồng

Hubtel is a multi service online wallet that facilitates Mobile Money, Send to Bank, Airtime, Internet Data, PayTV and Bills, Sports Betting, Offerings (Religious), Education etc.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Hubtel?

Open a trade with Hubtel as a payment method.
The buyer of the bitcoin will send funds using Hubtel.
The seller of the bitcoin will confirm the transaction and release bitcoin.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest