Grubhub Gift Card (Gift cards) mẹo cộng đồng

Grubhub is an American online and mobile prepared food ordering and delivery marketplace that connects diners with local takeout restaurants. This card can be redeemed via grubhub.com or Grubhub mobile applications only in the United States.

In addition to all the existing services, now you can also use Grubhub Card to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Grubhub Card whole lot simpler. Pay with Grubhub Card to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Grubhub Card or create your own offer to sell your bitcoin in Grubhub Card balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Grubhub Gift Card?

* Open a trade with Grubhub Card
* Send the Grubhub Card Code in the trade chat.
* Wait for the seller to confirm the validity of the card.
* Seller should release bitcoin after confirming the card is valid.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest