GreenDot Card (Debit/credit cards) mẹo cộng đồng

Green Dot Debit Card provides people reliable, affordable debit accounts that make everyday banking hassle-free. It also offers offer businesses an all-in-one platform that seamlessly builds banking into their brand.

In addition to all the existing transaction services, now you can also use Green Dot Debit Card to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Green Dot Debit Card whole lot simpler. Pay with Green Dot Debit Card to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Green Dot Debit Card or create your own offer to sell your bitcoin in Green Dot Debit Card balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với GreenDot Card?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest