GrabPay (Online wallets) mẹo cộng đồng

Going cashless is easy with the new GrabPay! And no, it’s not just for credit/debit card users. This Grab Wallet also comes with GrabPay Credits, which you can top up at any time. The best part is, this payment method isn’t just for your rides anymore.

In addition to all the existing services, now you can also use GrabPay to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with GrabPay whole lot simpler. Pay with GrabPay to have bitcoin in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using GrabPay or create your own offer to sell your bitcoin for GrabPay. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với GrabPay?

Top-up Grab account credits to send to another Grab user with GrabPay

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest