Google Pay- Gold Locker (MMTC-PAMP) (Goods & Services) mẹo cộng đồng

Google Pay is a prominent online wallet from India which buys gold on your behalf. You can buy or sell digital gold using this payment method.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Google Pay- Gold Locker (MMTC-PAMP)?

Start a trade.
Buy gold in the application of specified amount.
Send gold to the other party in the trade chat.
After the seller has received the payment s/he will release the bitcoin from escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest