Freecharge (Online wallets) mẹo cộng đồng

FreeCharge, a wholly-owned subsidiary of Axis Bank Limited, is one of India's most popular payment applications. Customers across the country use FreeCharge to make prepaid, postpaid, DTH, metro recharge, and utility bills payments for numerous service providers.

In addition to all the existing services, now you can also use Freecharge to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Freecharge a whole lot simpler. Pay with Freecharge to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Freecharge or create your own offer to sell your bitcoin in the Freecharge balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Freecharge?

Open a trade in Freecharge.
Wait for the seller of the bitcoin to send details on where to send the funds.
Send the funds to the seller of bitcoin in Freecharge.
Wait for the seller to confirm the payment and release bitcoin from escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest