Faster Payment System (FPS) (Bank transfers) mẹo cộng đồng

Faster Payment System (FPS) is a real-time gross settlement payment system in Hong Kong that connects 21 traditional banks and ten electronic payment and digital wallet operators. Users are able to perform instant money transfer or make payment to merchants by using the recipient's phone number, e-mail or QR code that contains the user's numeric identifier.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Faster Payment System (FPS)?

Use a mobile digital wallet to do an online bank transfer (Payme, AlipayHK, TNG, etc.)

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest