Facebook Messenger Payment (Online wallets) mẹo cộng đồng

Buy and sell bitcoin with Facebook Messenger Payment in Paxful. Now you can use Facebook Messenger Payment for buying and selling BTC instantly and securely with Paxful. See the list of all offers with Facebook Messenger Payment below.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Facebook Messenger Payment?

For a selected few countries, Facebook Messenger also has an option of sending money to friends at no cost. You’ll first need to fund your account using a bank-issued debit card.

In addition to all the existing services, now you can also use Facebook Messenger to buy bitcoins in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Facebook Messenger whole lot simpler. Pay with Facebook Messenger to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Facebook Messenger or create your own offer to sell your bitcoin in Facebook Messenger balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest