Eversend (Online wallets) mẹo cộng đồng

Eversend is a France based company building platforms that help money to move seamlessly wherever you are. The goal us being able to send money to mobile wallets and bank accounts using mobile applications, web applications, USSD (feature phones), or even chatbots.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Eversend?

How does Eversend work?
1. Add money to your Eversend wallet.
From this balance, you will be able to exchange currencies, send money, or buy airtime.
You can do this using
Debit or credit card (Mastercard / Visa / Maestro / American Express)
Mobile money

2. Exchange between currencies. Now in UGX, USD, KES, NGN.

3. Send money to mobile money accounts or Eversend wallets.

4. Send airtime

How do I add money by mobile money?
Click ‘Add money’ for currencies where we support mobile money
Enter the amount and tap ‘Load Money’
We will send a debit request to your default registered number
We will need to verify the numbers by SMS before we allow it for top ups

also Eversend.me links - share your link to get paid directly from mobile money to your Eversend wallet. Go to MORE - Profile - Tag to set up your Eversend.me link.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest