Etisalat cash (Online wallets) mẹo cộng đồng

Etisalat Cash is a mobile phone payment settlement system that allows you to transfer money from your mobile to any other mobile number. You can cash your balance in/out from the nearest Etisalat store

Now you can also use Etisalat Cash to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Etisalat Cash whole lot simpler. You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Etisalat Cash or create your own offer to sell your bitcoin for Etisalat Cash balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Etisalat cash?

- Share the desired mobile number
- Wait for the sender to deposit the money

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest