Esewa (Online wallets) mẹo cộng đồng

Esewa is the most popular online wallet in Nepal. Esewa also handles all online transactions of top A class financial institutions of Nepal. Now you can use Esewa to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Esewa whole lot simpler. Now you can easily buy bitcoin with Esewa in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Esewa or create your own offer to sell your bitcoin in Esewa balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Esewa?

1. First of all, you need to have an esewa account. Esewa registration is very easy but you need to verify your ID to have transactions of more than 5000 Nepalese rupees.
2. To transfer funds you just need the user ID of another Esewa account hold, then you can easily transfer from one esewa account to another. NO charge is levied while transferring from one esewa account to another.
3. Funds can be easily transferred from bank account to esewa and from esewa to bank with a minimal charge of NPR 20 equivalent to $0.02.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest