ecoPayz (Online wallets) mẹo cộng đồng

ecoPayz is a global payment solutions provider offering instant, safe and convenient payment services to customers and businesses across the globe. They provide end-to-end, account and card-based payment solutions to businesses and individuals worldwide, offering an instant, safe and fast means of moving money around the world.

Now you can also use ecoPayz to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with ecoPayz whole lot simpler. Buy bitcoin with ecoPayz in less than an hour with Paxful.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using ecoPayz or create your own offer to sell your bitcoin in ecoPayz balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với ecoPayz?

All that is required to transfer money for a trade is to request for the vendors ecoPayz account digits (very short numbers). Transfers are instant reducing fraud or coin locking attempts.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest