Easypaisa (Online wallets) mẹo cộng đồng

Easypaisa is a Pakistani mobile wallet, mobile payments, and branchless banking service provider. They have a partnership with masterpass to enable payment using QR code.

Now you can also use Easypaisa to buy bitcoin in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Easypaisa whole lot simpler. Pay with Easypaisa to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Easypaisa or create your own offer to sell your bitcoin in Easypaisa balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Easypaisa?

Transaction confirmation message screenshot is necessary in any case while buying or selling bitcoins

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest