E-zwich (Online wallets) mẹo cộng đồng

Introduced in Ghana in 2008, E-zwich payment system is the national switch and smart card payment system of Ghana. The Ghanian government agency Ghana Interbank Payment and Settlement Systems (GhIPSS) works to make, TE-zwich more accessible to a wider range of Ghanian banks (GTBank, UMB, etc.) and offer devices such as ATM and POS for more accessiblity for the local people.

The e-zwich card is an electronic payment system that allows you to carry out retail and banking transactions using e-zwich rather than cash. You can use your e-zwich card to transfer funds, load funds, check your balance and purchase goods and services.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với E-zwich?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest