DoorDash Gift Card (Gift cards) mẹo cộng đồng

DoorDash is an on-demand prepared food delivery service.

In addition to all the existing services, now you can also use DoorDash Gift Card to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with DoorDash Gift Card whole lot simpler. Pay with DoorDash Gift Card to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using DoorDash Gift Card or create your own offer to sell your bitcoin in DoorDash Gift Card balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với DoorDash Gift Card?

Open a trade with DoorDash Gift Card as a payment method.
Send the Gift Card Code on the trade chat.
Wait for the seller of the gift card to redeem it which can be done by:
Creating an account or signing in to the DoorDash app or on www.doordash.com
Navigating to Account > Credits and Gift Card
Entering the gift card PIN
Wait for the seller of bitcoin to confirm the validity of the card and release bitcoins.
If you purchased a physical gift card, be sure to scratch off the foil.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest