Current Pay (Online wallets) mẹo cộng đồng

Current is a debit card and mobile app with many features that allows to send and receive instant transfers to family and friends using customized tags or usernames without any hidden fees

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Current Pay?

1- Download Current App from Google Play store or Apple store
2- Complete registration and open an account
3- Wait for personalized card to arrive in the mail and activate it
4- Select "Pay or Request" under Current Pay
5- Search for the receiver with a tag or username
6- Send transfer

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest