Credits (CS) (Digital currencies) mẹo cộng đồng

Credits (CS) describes itself as an open-source blockchain platform aimed at addressing security, decentralization, and scalability. https://coinmarketcap.com/currencies/credits/

Now you can also buy bitcoin with Credits. Paxful makes the process of purchasing BTC with CS whole lot simpler. Send CS to the seller's wallet and get BTC in return in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified
You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using CS or create your own offer to sell your bitcoin for CS. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Credits (CS) ?

make the transfer
once confirmed bitcoin will be released to your paxful wallet

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest