CIB smart wallet (Online wallets) mẹo cộng đồng

CIB smart wallet is an online wallet that allows you to settle payments via mobile phone. In addition to making money transfers, you can also use CIB smart wallet for bill payments, airtime, etc. Now you can also buy bitcoin using CIB smart wallet. Paxful makes the process of purchasing BTC with CIB smart wallet whole lot simpler. Now you can buy bitcoin instantly with CIB smart wallet.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using CIB smart wallet or create your own offer to sell your bitcoin for CIB smart wallet balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với CIB smart wallet?

- Share the desired wallet number
- Wait for the sender to deposit the money

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest