Cellulant (Online wallets) mẹo cộng đồng

Cellulant is a leading Pan-African payments company providing a one-stop digital payments platform providing solutions on consumer and internet payments.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Cellulant?

Open a trade with Cellulant as payment method.
The buyer of the cryptocurrency will send the pre-specified amount of money using Cellulant wallet.
The seller of the cryptocurrency will release the cryptocurrency after confirming the transaction.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest