CashU (Online wallets) mẹo cộng đồng

CashU is a prepaid online and mobile payment method available in the Middle East and North Africa, a region with a large and young population with very limited access to credit cards. Because of this, CashU has become one of the most popular alternative payment options for young Arabic online gamers, e-commerce shoppers, and VoIP users.

CashU provides cross-border transactions in 200 countries and territories and more than 150 local currencies, with its cross border wire transfers, online payments, and reloadable debit card services.

In addition to all the existing services, now you can also use CashU to buy bitcoins in Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with CashU whole lot simpler. Pay with CashU to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using CashU or create your own offer to sell your bitcoin in CashU balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với CashU?

Chưa có lời khuyên nào được đóng góp. Hãy kiểm tra đề nghị bên dưới bởi một số người bán. Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào thì hãy gửi biểu mẫu dưới đây hoặc để lại một bình luận và chúng tôi sẽ thêm nó ở đây.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest