Cash Deposit to Bank (Cash) mẹo cộng đồng

Super easy way to pay for bitcoin with cash. You will go to one of the branches of the sellers bank and deposit cash to the teller into their account. The bank doesn't know anything about bitcoin.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Cash Deposit to Bank?

Deposit cash money to the teller and give them the bank account and info and name provided by the seller. There is NO NEED TO MENTION BITCOIN. Once you have the receipt scan it and upload it to the trade chat and then click "PAID" and wait for the funds to be released.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest