Bluebird American Express (Debit/credit cards) mẹo cộng đồng

In addition to all the existing services, now you can also use Bluebird American Express to buy bitcoins on Paxful. Paxful makes the process of purchasing BTC with Bluebird American Express whole lot simpler. Pay with Bluebird American Express to have bitcoin in your Paxful wallet in less than an hour.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using Bluebird American Express or create your own offer to sell your bitcoin in Bluebird American Express balance. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Bluebird American Express?

Purchasing bitcoin with your American Express Bluebird account is easy! Just login to the website on the back of your card and transfer payment to the sellers email address. It could't be easier!

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest