Bitsika (Online wallets) mẹo cộng đồng

Bitsika allows to send money between Ghana, Nigeria, Cameroon, Gabon, Senegal, Ivory Coast, Mali and Mauritius with following functionalities.

1. Make Naira transfers with optional notes.

2. Save Naira and Cedi withdrawal data for easy use in the future.

3. View transaction amount in both dollars and native currencies.

5. Make Naira deposits using bank transfers to virtual Naira accounts.

6. Make Cedi deposits using Cedi bank cards.

7. Deposit CFA with cards and Mobile Money to serve Cameroon, Gabon, Senegal, Ivory Coast, Mali and Mauritius.

8. Show on-chain receipts for digital money transactions.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Bitsika?

Open a trade with Bitsika as payment method.
The buyer of the cryptocurrency will send the pre-specified amount of money using Bitsika wallet.
The seller of the cryptocurrency will release the cryptocurrency after confirming the transaction.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest