Bitrefill Balance Cards (Gift cards) mẹo cộng đồng

Bitrefill’s newest product is EUR/USD denominated Bitrefill Balance Cards, which you can use exclusively to instantly purchase mobile top-ups and gift cards from our catalog, with offers from over 2000 companies in 170 countries.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Bitrefill Balance Cards?

Open a trade in Bitrefill Balance Cards
The buyer of bitcoin will send his/her bitrefill balance
The seller of the bitcoin will confirm the transaction and release bitcoin.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest