Bitcoin Cash BCC/BCH (Digital currencies) mẹo cộng đồng

Bitcoin Cash is a cryptocurrency that is a fork of Bitcoin. Bitcoin Cash is a spin-off or altcoin that was created in 2017. https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash/

Now you can also buy Bitcoin with BCH. Paxful makes the process of purchasing BTC with BCH whole lot simpler. Send BCH to the seller's wallet and get BCH in return in your Paxful wallet as soon as the transaction is verified
You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their BTC using BCH or create your own offer to sell your Bitcoin for BCH. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Bitcoin Cash BCC/BCH?

You can send and receive Bitcoin Cash the same way you do Bitcoin. To send BCH, ask the seller to provide their wallet address.
To receive just give the buyer your Bitcoin Cash address. just make sure your address starts with bitcoincash

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest