Barter from Flutterwave (Online wallets) mẹo cộng đồng

Flutterwave offer B2B financial solutions to remittances and money sending problems. Many companies are integrated with Flutterwave, including Uber and support a whole array of payment methods including bank transfer, Mobile Money, M-Pesa etc.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Barter from Flutterwave?

Open a trade using Barter from Flutterwave as a payment method.
The buyer of the bitcoin will send funds using Barter from Flutterwave.
The seller of the bitcoin will confirm the transaction and release cryptocurrency from the escrow.

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest