Apple Gift Card (US only) (Gift cards) mẹo cộng đồng

The Apple gift card (US only) can be used to buy anything Apple related App Store, iTunes, etc..

In addition to all the existing services, now you can also use Apple gift card to buy and sell on Paxful. Paxful makes the process of purchasing with Apple gift cards a whole lot simpler. Pay with Apple gift cards to have crypto in your Paxful wallet as soon as the card is verified.

You can either buy from one of many offers listed by vendors for selling their crypto using Apple gift card or create your own offer to sell your crypto for Apple gift card. At Paxful, vendors can set their own rates and decide their margins. Select the offer that suits you the most while buying and create offers that have the best chance of converting.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Apple Gift Card (US only)?

Buy Apple gift cards online or at your nearest retail store (Best Buy, Target, and Walmart) and exchange it for crypto on Paxful

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest