Airtel Money (Online wallets) mẹo cộng đồng

Airtel Money is a system of transfer through the money wallet with the cell phone provider. You may deposit money on Airtel Money boots or send the Airtel Money from one phone number to other.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với Airtel Money?

Use the instructions on your SIM card to send Airtel Money

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest