AirPay (Online wallets) mẹo cộng đồng

AirPay features P2P remittances, bill payments, game top-ups and movie tickets. Airpay has over 3.2 million users and owned by a online gaming/social platform Garena. Users can pay for tickets to get QR code movie tickets and popcorn/drinks in Thai cinemas. Airpay has a partnership with coins.co.th to buy bitcoin from the mobile app.

Q. Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin với AirPay?

Select Cash Transfer
Click To Bank Account
Add new payee and enter payee's bank details (Payee bank and bank account number) and Click "Save payee"
Enter amount of money you want to transfer
Select payment method (Transfer via bank account only; cannot transfer via debit/credit card)
Input your passcode for completion

H. Tôi có thể thêm lời khuyên và mẹo của tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến cho một phương thức thanh toán thì hãy nhập bất cứ lời khuyên nào mà bạn có đối với phương thức thanh toán trong biểu mẫu hoặc bình luận. Chúng tôi sẽ thêm nó vào trang phương thức thanh toán và công nhận đóng góp theo tên người dùng của bạn. Bạn sẽ thấy hồ sơ và các đề nghị của mình được ghi lại bởi rất nhiều công cụ tìm kiếm.

Đang gửi với tên guest