H. Các phương thức thanh toán là gì?

Có thể mua bBtcoin bằng nhiều cách.
Chúng tôi gọi đây là các "phương thức thanh toán". Bất cứ thứ gì được mọi người chấp nhận đổi lấy Bitcoin đều là một phương thức thanh toán. Chúng tôi cho phép các thành viên từ khắp nơi trên thế giới tạo ra các phương thức thanh toán của chính họ với các tùy chọn yêu cầu nhiều thông tin chi tiết thanh toán hơn trong một lối tiếp cận giản lược. Những giải pháp thanh toán là vô hạn!

Nhấp chuột vào một phương thức thanh toán để biết chi tiết và các hướng dẫn.