Phù hợp đôi bên

Điều lớn nhất mà bạn cần chú ý, đó là sự phù hợp đôi bên, chúng tôi muốn đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc với vai trò mà bạn đang phỏng vấn để ứng tuyển và ngược lại, bạn có thể tự quyết định rằng chúng tôi có phải là nơi phù hợp cho bạn hay không.

1

Gửi đơn ứng tuyển

Điều lớn nhất mà bạn cần chú ý, đó là sự phù hợp đôi bên, chúng tôi muốn đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc với vai trò mà bạn đang phỏng vấn để ứng tuyển và ngược lại, bạn có thể tự quyết định rằng chúng tôi có phải là nơi phù hợp cho bạn hay không.

2

Hãy cùng trò chuyện

Chúng tôi sẽ gọi cho bạn. Đây là cơ hội để bạn thể hiện những gì bạn biết và yêu quý cho chúng tôi

3

Cuộc phỏng vấn đầu tiên

Hãy cho chúng tôi biết các kỹ năng và năng lực mà bạn có thể đóng góp cho sứ mệnh tổng quát của công ty.

4

Bài kiểm tra

Đã đến lúc cho chúng tôi biết bạn có thể làm gì.

5

Cuộc phỏng vấn thứ hai

Bạn sẽ gặp gỡ các đồng nghiệp và lãnh đạo để hoàn thiện đánh giá phù hợp.

6

Đề nghị và hợp đồng

Chào mừng bạn đến với gia đình Paxful!

7