Buy Bitcoin in Burkina Faso

Buy Bitcoin in Burkina Faso quickly and easily today at Paxful. Register and create an account right now to receive a free Bitcoin wallet so you can start your journey.

You can buy Bitcoin in Burkina Faso using over 450 payment methods on Paxful. Some of these payment methods include Wave Mobile Wallet, MTN Mobile Money, Orange Money, and many more.

Security is a priority here at Paxful so you can rest easy knowing that your money and your BTC are safe. Enjoy 24/7 customer support, ready to help you out with any queries.

Các đề nghị hàng đầu cho Franc Cộng đồng Tài chính Châu Phi (BCEAO) tại Burkina Faso

Người bán Thanh toán với Tối thiểu

để thanh toán

để thanh toán

Trên USD

PCSANDTRANSCASH +414
Đã xem 3 giờ trước
Orange money Orangemoney Wave
10.000,00 XOF $0,95 Mua Mua
Djafar +2091
Đã xem 6 phút trước
Orange money CIBFSENEGALMALINIGER
20.000,00 XOF $0,93 Mua Mua
không cần xác minh
Djafar +2091
Đã xem 6 phút trước
Wave Mobile Wallet CIBFSENEGALMALIINTER
10.000,00 XOF $0,93 Mua Mua
không cần xác minh
Djafar +2091
Đã xem 6 phút trước
Thanh toán di động MTN CIBENINTOGOMOOVINTER
10.000,00 XOF $0,93 Mua Mua
không cần xác minh
sandrine90 +1578
Đã xem 6 giờ trước
Orange money Senegal et International
6.500,00 XOF $0,92 Mua Mua
không cần xác minh
PCSANDTRANSCASH +414
Đã xem 3 giờ trước
Thanh toán di động MTN MTN MOOV BENIN TOGO CI
10.000,00 XOF $0,90 Mua Mua
bacar12 +941
Đã xem 50 phút trước
Orange money Orange money mali
50.000,00 XOF $0,90 Mua Mua
không cần xác minh
Ibousto +96
Đã xem 1 giờ trước
Orange money Niger SéngalMLCIBFGB
6.573,00 XOF $0,89 Mua Mua
không cần xác minh
JazzBased +1006
Đã xem 5 phút trước
Thanh toán di động MTN BeninBFMLCINGFloozTG
6.573,00 XOF $0,89 Mua Mua
DigitalXP +465
Đã xem 11 giờ trước
Thanh toán di động MTN MTN MOOV BENIN et INTER
6.573,00 XOF $0,89 Mua Mua
thanh toán trực tuyến
JazzBased +1006
Đã xem 5 phút trước
Orange money NGBFMLSNCIGBFloozTG
6.573,00 XOF $0,88 Mua Mua
mamsoum +273
Đã xem 49 phút trước
Orange money Orange Money Wave SN CIV
6.573,00 XOF $0,87 Mua Mua
không cần xác minh không thanh toán qua bên thứ ba
mamsoum +273
Đã xem 49 phút trước
Wave Mobile Wallet wave sure
6.573,00 XOF $0,87 Mua Mua
không cần biên lai thanh toán trực tuyến
princeayoh +491
Đã xem 27 phút trước
Thanh toán di động MTN Tous les MTN de xof
6.573,00 XOF $0,87 Mua Mua
không đàm phán giá
princeayoh +491
Đã xem 27 phút trước
Orange money tous les pays
6.573,00 XOF $0,87 Mua Mua
không đàm phán giá
Bamba94 +23
Đã xem 1 giờ trước
Orange money Sénégal et internationale
8.000,00 XOF $0,87 Mua Mua
có biên lai
segundamilare1866 +5242
Đã xem 2 giờ trước
Thanh toán di động MTN MTN MOOV BENIN
6.573,00 XOF $0,85 Mua Mua
không cần xác minh
segundamilare1866 +5242
Đã xem 2 giờ trước
Orange money ORANGEMONEY MOOV MTN
6.573,00 XOF $0,85 Mua Mua
princeayoh +491
Đã xem 27 phút trước
Wave Mobile Wallet Senegal Cote Diviore
6.573,00 XOF $0,83 Mua Mua
không đàm phán giá
SAMBAJNR +186
Đã xem 4 giờ trước
Barter from Flutterwave Instant Release
20.000,00 XOF $0,74 Mua Mua
không cần xác minh không đàm phán giá

Phương thức thanh toán hàng đầu tại Burkina Faso

Chuyển khoản ngân hàng

Paxful giúp bạn mua và lưu giữ tiền điện tử dễ dàng và an toàn. Hãy tìm đề nghị phù hợp nhất ở dưới đây và mua tiền điện tử qua Chuyển khoản ngân hàng ngay hôm nay.

Mua Bitcoin bằng Chuyển khoản ngân hàng

PayPal

Paxful giúp bạn mua và lưu giữ tiền điện tử dễ dàng và an toàn. Hãy tìm đề nghị phù hợp nhất ở dưới đây và mua tiền điện tử qua PayPal ngay hôm nay.

Mua Bitcoin bằng PayPal

Thẻ quà tặng Amazon

Paxful giúp bạn mua và lưu giữ tiền điện tử dễ dàng và an toàn. Hãy tìm đề nghị phù hợp nhất ở dưới đây và mua tiền điện tử qua Thẻ quà tặng Amazon ngay hôm nay.

Mua Bitcoin bằng Thẻ quà tặng Amazon

Thẻ quà tặng OneVanilla VISA/MasterCard

Paxful giúp bạn mua và lưu giữ tiền điện tử dễ dàng và an toàn. Hãy tìm đề nghị phù hợp nhất ở dưới đây và mua tiền điện tử qua Thẻ quà tặng OneVanilla VISA/MasterCard ngay hôm nay.

Mua Bitcoin bằng Thẻ quà tặng OneVanilla VISA/MasterCard

Thẻ quà tặng Ví Steam

Paxful giúp bạn mua và lưu giữ tiền điện tử dễ dàng và an toàn. Hãy tìm đề nghị phù hợp nhất ở dưới đây và mua tiền điện tử qua Thẻ quà tặng Ví Steam ngay hôm nay.

Mua Bitcoin bằng Thẻ quà tặng Ví Steam

Thẻ quà tặng iTunes

Paxful giúp bạn mua và lưu giữ tiền điện tử dễ dàng và an toàn. Hãy tìm đề nghị phù hợp nhất ở dưới đây và mua tiền điện tử qua Thẻ quà tặng iTunes ngay hôm nay.

Mua Bitcoin bằng Thẻ quà tặng iTunes

Paxful là gì?

Paxful là một sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng kết nối người mua với người bán. Bạn chỉ cần chọn phương thức thanh toán ưa thích và nhập số bitcoin muốn mua/bán.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho tất cả mọi người lao động một nền tảng giao dịch đơn giản, công bằng và an toàn để trao đổi giá trị lao động của họ. Thường thì những vấn đề lớn nhất của chúng ta đều xoay quanh tiền bạc, làm cách nào để kiếm và lưu chuyển nó. Chúng tôi quyết tâm tiên phong khai phá sức mạnh của con người bằng cách xây dựng một nền tảng thanh toán của tương lai dựa trên mạng ngang hàng toàn cầu. Paxful là PayPal + Uber và những con người ở phố Wall.

Tôi có thể bán Bitcoin trên Paxful không?

Giúp người dân tại Burkina Faso nhận Bitcoin và bạn có thể kiếm lời LỚN lên đến 60% cho mỗi thương vụ bán. Bắt đầu bán bằng tài khoản ngân hàng địa phương ngay giờ, xem hướng dẫn miễn phí của chúng tôi. Có tới hơn 1.000 người mua Bitcoin mỗi ngày từ Burkina Faso.

Tạo tài khoản và bắt đầu bán

Kiếm Thu nhập Thụ động

Bạn biết nhiều người muốn mua Bitcoin ở Burkina Faso? Với Ki-ốt Bitcoin và chương trình Đại lý, bạn luôn nhận được 2% cho mỗi giao dịch chỉ với việc chia sẻ một liên kết. Bắt đầu ngay bây giờ.