Chính sách Săn Lỗi của Paxful, Inc.

Paxful, Inc. (còn được gọi là “Paxful” hoặc “chúng tôi”) có các biện pháp để cải thiện sản phẩm của mình và cung cấp các giải pháp bảo mật cho khách hàng. Trong Chính sách Săn Lỗi này (“Chính sách”), chúng tôi mô tả các trường hợp áp dụng cho Chương trình Săn Lỗi của mình và cách nó sẽ được sử dụng liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi tại https://paxful.com/, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến Ví Paxful, nền tảng giao dịch bitcoin trực tuyến, ứng dụng di động, các trang mạng xã hội và tài sản trực tuyến khác (gọi chung là “Website”), hoặc khi bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tính năng, công nghệ hay chức năng nào được chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách này được thiết kế để giúp bạn nhận được thông tin về cách bạn có thể tham gia Chương trình Săn Lỗi của chúng tôi, các kết quả nghiên cứu bảo mật được áp dụng, và những quyền lợi bạn có thể nhận. Xin lưu ý việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi tùy theo khu vực.

Trong mọi trường hợp, phiên bản tiếng Anh của chính sách săn lỗi này sẽ là tài liệu gốc và có tính quyết định. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của chính sách săn lỗi này với một bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ có tính quyết định và kiểm soát.

Chương trình Săn Lỗi là gì?

Nhằm cải thiện Paxful và các Dịch vụ, Chương trình Săn Lỗi của Paxful cung cấp cho người dùng của chúng tôi một cơ hội để nhận phần thưởng khi xác định các vấn đề về kỹ thuật.

Làm thế nào bạn có thể thông báo phát hiện của bạn trong Chương trình Săn Lỗi cho chúng tôi?

Mọi thư từ đó nên được gửi về [email protected]

Chúng tôi đánh giá các vấn đề được xác định trong Chương trình Săn Lỗi như thế nào?

Mọi phát hiện đều được đánh giá sử dụng một lối tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro.

Thỏa thuận Không Tiết lộ Thông tin

Trước khi chúng tôi bắt đầu thảo luận mọi chi tiết liên quan đến các vấn đề mà bạn đã xác định trong Chương trình Săn Lỗi, bao gồm tiền công, v.v., bạn cần ký kết một Thỏa thuận Không Tiết lộ Thông tin với chúng tôi.

Chúng tôi chi trả phần thưởng cho Chương trình Săn Lỗi như thế nào?

Mọi phần thưởng đó đều được thanh toán bởi Paxful. Mọi phần thưởng chỉ có thể được thanh toán nếu chúng không trái với các luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến các lệnh trừng phạt kinh tế và hạn chế giao thương.

Chúng tôi cần bao lâu để phân tích phát hiện của bạn trong Chương trình Săn Lỗi?

Do bản chất đa dạng và phức tạp của các vấn đề kỹ thuật, chúng tôi không thiết lập một dòng thời gian cụ thể để phân tích các phát hiện trong Chương trình Săn Lỗi. Phân tích của chúng tôi chỉ hoàn thiện khi chúng tôi đã xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một lỗ hổng bảo mật cụ thể.

Các trường hợp nào được loại trừ khỏi Chương trình Săn Lỗi?

  • Thư rác;
  • Lừa đảo phi kỹ thuật;
  • Tấn công DDOS;
  • Các lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng thuộc bên thứ ba và trên các website thuộc bên thứ ba tích hợp với Paxful;
  • Báo cáo được tạo bởi máy quét hoặc "đầu ra máy quét";
  • Các vấn đề được phát hiện thông qua kiểm tra tự động;
  • Các lỗi được phát hành công khai trong phần mềm trên Internet.

Thông tin thêm

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về Chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].