Điều khoản Dịch vụ của chương trình Đại lý

Ngày hiệu lực: 21 tháng 10 năm 2019

Cảm ơn bạn đã đăng ký làm thành viên của chương trình Đại lý Paxful. Thông tin bạn đã cung cấp cho Paxful trong quá trình đăng ký sẽ được lưu trữ và xử lý bởi Paxful theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh châu Âu (“GDPR”). Bạn đã chấp nhận Chính sách Quyền Riêng tư theo GDPR của Paxful trong quá trình đăng ký Đại lý.

Thông qua việc tiếp tục sử dụng website Paxful (với tư cách Đại lý hay tư cách khác), bạn được coi là đã đồng ý và chấp nhận Chính sách Quyền Riêng tư, bao gồm cả các nội dung được sửa đổi, bổ sung hay chỉnh lý. Phiên bản hiện tại của Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi có thể được truy cập từ trang chủ của trang web hoặc nhấn vào liên kết này: https://paxful.com/privacy. Để tránh hiểu nhầm, hãy lưu ý rằng một số thông tin tài khoản nhất định có thể được chia sẻ với các Đại lý của bạn như một phần trong chương trình Đại lý, bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin về địa điểm và hoạt động của tài khoản.

Sau đây là các Điều khoản và Điều kiện được áp dụng cho chương trình Đại lý. Paxful bảo lưu quyền (theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của họ và không cần thông báo trước): (a) thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào và theo thời gian, bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn đến) thay đổi phần trăm thanh toán tiền hoa hồng như được mô tả dưới đây, (b) đình chỉ hoặc hủy bỏ chương trình Đại lý, và/hoặc (c) đình chỉ hoặc bỏ kích hoạt vĩnh viễn tài khoản Đại lý và tài khoản Paxful của bạn nếu bạn tham gia các hành vi nhất định như được mô tả dưới đây.

Là một Đại lý, bạn có cơ hội giới thiệu các bên thứ ba đến Chợ điện tử Bitcoin Paxful và nhận tiền hoa hồng dựa trên các giao dịch BTC của họ trên nền tảng. Paxful chỉ chi trả tiền hoa hồng cho Đại lý bằng BTC.

Chương trình Đại lý bao gồm hai cấp độ, chỉ được áp dụng cho những người dùng thuộc bên thứ ba lần đầu đăng ký:

 • Đại lý Cấp 1
  Đại lý Cấp 1 là một bên thứ ba đã đăng ký sử dụng Chợ điện tử Bitcoin Paxful qua liên kết đăng ký độc nhất mà Paxful đã cung cấp khi bạn đăng ký chương trình Đại lý.
 • Đại lý Cấp 2
  Đại lý Cấp 2 là một bên thứ ba đã đăng ký sử dụng Chợ điện tử Bitcoin Paxful qua liên kết đăng ký độc nhất mà Paxful cung cấp cho Đại lý Cấp 1 của bạn.

Trả tiền hoa hồng.

Trừ khi có thỏa thuận khác với Paxful, bạn sẽ nhận tiền hoa hồng từ Paxful mỗi khi một Đại lý Cấp 1 hoặc Đại lý Cấp 2 của bạn hoàn tất một giao dịch “Mua” BTC trên Paxful.

Như bạn biết, Paxful thu Phí Khế ước lưu giữ dựa trên mỗi giao dịch thành công trên nền tảng của chúng tôi. Phí Khế ước lưu giữ có thể được Paxful thay đổi bất cứ lúc nào và theo thời gian. Bạn có thể xem giải thích về Khế ước lưu giữ cùng mức phí hiện tại bằng cách nhấn vào liên kết này: https://paxful.com/support/vi/articles/360013609793-Paxful-fees

 • Khi một Đại lý Cấp 1 hoàn thành một giao dịch “Mua” BTC trên Paxful, Paxful sẽ ghi có cho Ví Đại lý của bạn số tiền (bằng BTC) tương đương với 50% của Phí Khế ước lưu giữ có hiệu lực tại thời điểm đó.
 • Khi một Đại lý Cấp 2 hoàn thành một giao dịch “Mua” BTC trên Paxful, Paxful sẽ ghi có cho Ví Đại lý của bạn số tiền (bằng BTC) tương đương với 10% của Phí Khế ước lưu giữ có hiệu lực tại thời điểm đó.
 • Tuy nhiên, nếu một Đại lý Cấp 1 của bạn thực hiện một giao dịch “Mua” BTC với một Đại lý Cấp 1 của một thành viên khác trong chương trình Đại lý, bạn và thành viên kia sẽ chia đôi tiền hoa hồng 50%.
 • Tương tự, nếu một Đại lý Cấp 2 của bạn thực hiện một giao dịch “Mua” BTC với một Đại lý Cấp 2 của một thành viên khác trong chương trình Đại lý, bạn và thành viên kia sẽ chia đôi tiền hoa hồng 10%.
 • Mỗi khi bạn mua từ hoặc bán cho một Đại lý Cấp 1 hoặc Đại lý Cấp 2, bạn sẽ không được nhận tiền hoa hồng.

Tiền hoa hồng bạn kiếm được từ các giao dịch đó thường sẽ được ghi có vào Ví đại lý của bạn ngay sau giao dịch hoàn tất. Mỗi khi một giao dịch như vậy hoàn thành, Paxful sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Bằng cách này, bạn có thể thấy số dư trong Ví đại lý của mình tăng lên từ bảng điều khiển Paxful.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận một phí giới thiệu mỗi khi một Đại lý Cấp 1 hoặc Đại lý Cấp 2 của bạn hoàn tất một giao dịch “Bán” BTC trên Paxful. Để xác định điều kiện nhận phí cho các giao dịch “Bán” của Đại lý Cấp 1 và Đại lý Cấp 2 của bạn, hãy liên hệ cho Bộ phận Hỗ trợ của Paxful tại [email protected]. Paxful bảo lưu quyền quyết định duy nhất và tuyệt đối về việc bạn có được phép nhận phí giới thiệu cho các giao dịch “Bán” hay không.

Rút Tiền Hoa hồng của Bạn.

Bất cứ khi nào số dư trong Ví Đại lý của bạn đạt ít nhất 10 USD (tính theo giá BTC tại thời điểm đó), bạn sẽ có thể chuyển khoản toàn bộ số dư của mình vào Ví BTC Paxful. Sau khi số dư trên Ví Đại lý của bạn đạt tổng giá trị vòng đời là $300, bạn sẽ được yêu cầu nộp giấy tờ xác minh nhân thân và địa chỉ. Sau khi thực hiện việc này, bạn có thể tự do sử dụng khoản thu nhập của mình. Qua việc cung cấp cho chúng tôi thông tin này hay bất cứ thông tin nào khác được yêu cầu, bạn xác nhận rằng tất cả thông tin đều đúng, chính xác và không sai lệch. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu thông tin bạn đã cung cấp có bất kỳ thay đổi nào. Bạn cho phép chúng tôi truy vấn trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba mà chúng tôi coi là cần thiết để xác minh nhân thân hoặc bảo vệ bạn và/hoặc chúng tôi khỏi hành vi lừa đảo hoặc các tội phạm tài chính khác, cho phép chúng tôi thực hiện những hành động được coi là cần thiết dựa trên kết quả của các truy vấn đó. Khi chúng tôi thực hiện các truy vấn này, bạn chấp nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho những cơ quan tham khảo tín dụng và phòng chống lừa đảo, hoặc các tổ chức quản lý tội phạm tài chính; bạn hiểu rằng các cơ quan này có thể trả lời đầy đủ truy vấn của chúng tôi.

Lời khuyên: Chúng tôi khuyên bạn nên bán BTC đã thu được trên nền tảng của chúng tôi để mang về thêm lợi nhuận.

Hành động bị Nghiêm cấm

Sau đây là một danh sách các loại hành vi thực tiễn phổ biến (nhưng không phải toàn bộ) có thể khiến Paxful (theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Paxful) (a) hủy bỏ hoặc thu hồi Tiền Hoa hồng mà bạn đã kiếm được trước đó (dù là đã rút hay chưa rút), và/hoặc (b) đình chỉ hoặc bỏ kích hoạt vĩnh viễn tài khoản Đại lý và tài khoản Paxful của bạn.

 • Dùng thư rác để thu hút các bên đến với nền tảng Paxful.
 • Tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, dù có hay không liên quan đến việc sử dụng nền tảng và các dịch vụ của Paxful.
 • Tạo các tài khoản mới trên nền tảng Paxful để hưởng lợi từ chương trình Đại lý Paxful dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn chỉ được phép sở hữu một tài khoản và không được phép bán, cho mượn, chia sẻ hoặc bằng cách này hay cách khác cung cấp tài khoản hoặc bất cứ thông tin cần thiết nào để truy cập tài khoản cho những cá nhân hay tổ chức khác. Việc giả mạo thông tin để tạo tài khoản, giả mạo quốc gia gốc hoặc cung cấp tài liệu tùy thân giả mạo tuyệt đối bị nghiêm cấm.
 • Bất cứ hành vi nào vi phạm hoặc không tuân thủ theo giao ước trong Điều khoản và Điều kiện này bởi bạn hay người đại diện của bạn.
 • Sử dụng các từ “pax” hoặc “paxful” hay bất kỳ từ đồng âm, đồng dạng, dấu hiệu hay ký hiệu nào mà Paxful cho là dễ bị nhầm lẫn với thương hiệu PAXFUL dưới bất kỳ hình thức quảng cáo, truyền thông hay thông tin nào mà bạn tạo ra, phân phối hay kiểm soát.
 • Gièm pha, phỉ báng hoặc nói xấu (a) Paxful hoặc bất kỳ giám đốc, viên chức, nhân viên, nhà thầu, đại lý hoặc người đại diện nào của chúng tôi, hoặc (b) những người dùng của nền tảng Paxful, bao gồm các thành viên khác của chương trình Đại lý.
 • Tham gia bất kỳ hoạt động nào mà Paxful tin là (theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của họ) có thể bị điều tra về pháp luật, quy định hoặc khởi tố theo luật pháp, quy tắc hoặc quy định của bất kỳ quốc gia, tổ chức đa quốc gia nào (bao gồm Liên minh Châu Âu), hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hay tài phán nào bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến đánh bạc trái phép, lừa đảo, rửa tiền hoặc hoạt động khủng bố.
 • Tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, dù có hay không liên quan đến việc sử dụng nền tảng và các dịch vụ của Paxful.
 • Cung cấp thông tin giả, không chính xác hoặc sai lệch.
 • Cung cấp nhân thân và xác minh địa chỉ giả, không chính xác hoặc sai lệch.
 • Khuyến khích hoặc xúi giục bất kỳ bên thứ ba nào tham gia bất kỳ hoạt động nào bị nghiêm cấm theo Mục này.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Trừ khi chúng tôi có thống báo khác, mọi quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và trong mọi nội dung được cung cấp liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi đều là tài sản của Paxful hoặc đơn vị cấp phép hay nhà cung cấp của chúng tôi và được bảo vệ bởi các luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Chúng tôi không cấp giấy phép ngầm định cho việc sử dụng các nội dung của Website. Bạn không thể bán hoặc sửa đổi các tài liệu của trang web hoặc tái xuất bản, hiển thị, thuyết trình công khai, phân phối hay bằng cách này hay sử dụng các tài liệu vì bất kỳ mục đích công khai hay thương mại nào. Việc bạn sử dụng các tài liệu trên bất kỳ website nào khác, hoặc trên một dịch vụ chia sẻ tập tin, hoặc dịch vụ liên quan vì bất kỳ mục đích nào đều bị nghiêm cấm.

Bạn không được sao chép bất kỳ tài liệu hay nội dung nào có trên trang web hoặc có thể được truy cập thông qua trang web nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bất cứ quyền sử dụng tài liệu trên trang web nào không được cấp phép rõ ràng đều được Paxful bảo lưu toàn diện.

Giới hạn Nghĩa vụ/Miễn trừ Trách nhiệm

Website này và chương trình Đại lý được cung cấp theo kiểu "nguyên trạng" và "sẵn có" để bạn có thể tìm hiểu thông tin và sử dụng mà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ sự gợi ý hay khuyến khích nào. Trong phạm vi cao nhất mà pháp luật cho phép, chúng tôi không có bất kỳ sự đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm định, liên quan đến website hoặc chương trình Đại lý, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến các đảm bảo ngầm định về chất lượng, chức năng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm bản quyền, tính tương thích, sự bảo mật, sự chính xác, điều kiện hay sự hoàn chỉnh, hay bất kỳ bảo đảm ngầm định nào phát sinh trong quá trình giao dịch, sử dụng hay trao đổi.

Nếu và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho:

 • 1. mọi tổn thất về mặt kinh tế (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến tổn thất về doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hoặc khoản tiết kiệm dự kiến);
 • 2. mọi tổn thất tới sự tín nhiệm hoặc uy tín;
 • 3. mọi hệ quả đặc biệt hoặc gián tiếp khác, dù phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Bồi thường và Bảo vệ

Bạn đồng ý bảo vệ Paxful, Inc. (và các quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, trung gian và đại lý) của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, hành động, thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc phí tổn, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến các chi phí pháp lý hợp lý phát sinh hoặc liên quan đến: việc bạn sử dụng hoặc làm việc liên quan đến chương trình Đại lý của chúng tôi; hoặc việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Ngoài ra, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm cho (và bồi thường đầy đủ cho chúng tôi trước) mọi khiếu nại, nghĩa vụ, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn, bao gồm phí pháp lý mà chúng tôi phải gánh chịu và phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự vi phạm Điều khoản và Điều kiện nào của bạn hoặc các nghĩa vụ phát sinh khác mà chúng tôi phải chịu trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ và chương trình Đại lý, hoặc việc bất kỳ người nào truy cập các dịch vụ của chúng tôi qua tài khoản, thiết bị hoặc tài khoản truy cập Internet của bạn; hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp hay quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Tổng quát

Các Điều khoản và Điều kiện này cùng việc bạn sử dụng trang web và chương trình Đại lý của chúng tôi sẽ được quy định và giải thích theo Luật pháp Hoa Kỳ. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc việc bạn sử dụng trang web và chương trình Đại lý sẽ chỉ được giải quyết tại tòa án Hoa Kỳ. Không có mục nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là ảnh hưởng đến quyền pháp định của bạn theo luật pháp Hoa Kỳ. Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị bất kỳ tòa án nào của Hoa Kỳ coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn thể hay một phần thì tính hợp pháp hoặc khả năng thi hành của các phần khác trong điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi đề mục trong các Điều khoản và Điều kiện này chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là các mục có thể được thi hành trong Điều khoản và Điều kiện này.