Bên cạnh Tổ chức Built With BitcoinTổ chức phi chính phủ Bitcoin Argentina, chúng tôi rất vui mừng thông báo về chương trình Dự án về trường học và Bitcoin—một chương trình được thiết kế để mở rộng giáo dục về Bitcoin tại 40 trường trung học Argentina.

Chúng tôi tin rằng giáo dục tại mọi cấp độ là một bàn đạp quan trọng để gia tăng tỉ lệ ứng dụng Bitcoin trên toàn cầu. Để đạt được điều này, chúng tôi đã sẵn sàng trang bị cho giáo viên, tổ chức và học sinh các nguồn tài nguyên giáo dục tốt hơn để trau dồi kiến thức về Bitcoin của họ—cho phép họ đạt được tự do tài chính mà họ xứng đáng.

“Giáo dục tại mọi cấp độ là vô cùng quan trọng để gia tăng tỉ lệ ứng dụng Bitcoin trên toàn cầu. Chúng tôi vui mừng được hợp tác với Tổ chức phi chính phủ Bitcoin Argentina và Tổ chức Built With Bitcoin để hỗ trợ phong trào tập trung vào thanh thiếu niên và chia sẻ các công cụ tài chính ngang hàng Bitcoin mạnh mẽ cho đại chúng. Chúng ta đang ở trong thời điểm chuyển đổi và Bitcoin đang xây dựng con đường dẫn đến một tương lai tài chính tươi sáng hơn”. – Ray Youssef, Nhà sáng lập và CEO của Paxful

“Chúng tôi rất vinh dự được trở thành một phần của Dự án trường học và Bitcoin cùng với Tổ chức phi chính phủ Bitcoin Argentina và Paxful. Tại Tổ chức Built With Bitcoin, giáo dục và tài chính toàn diện là những trụ cột được đặt lên hàng đầu trong sứ mệnh của chúng tôi. Với dự án này, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp cận được càng nhiều người Argentina càng tốt để giúp nâng cao hiểu biết về tài chính ở một khu vực cần tài chính nhất trên thế giới”. – Yusuf Nessary, Giám đốc của Tổ chức từ thiện, Tổ chức Built With Bitcoin

“Chúng tôi rất tự hào có thể giới thiệu dự án giáo dục độc nhất này trong cả nước. Chúng tôi muốn học sinh hiểu những lợi ích và lợi thế mà công nghệ tiền điện tử mang lại ngày nay và sở hữu các công cụ để hoạt động trong nền kinh tế tiền điện tử một cách thận trọng và có trách nhiệm. Đồng thời, chúng tôi quan tâm tới việc đóng góp vào việc đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục để họ làm quen với các ngôn ngữ và khái niệm này. Một mục tiêu khác của chương trình này là nhằm tạo ra các tài liệu sư phạm có thể được sử dụng để hỗ trợ và đồng hành với các sáng kiến ​​và đề xuất của cộng đồng giáo dục xuyên suốt dự án”. – Javier Madariaga, Giám đốc điều hành của Tổ chức phi chính phủ Bitcoin Argentina

“Đây là một dự án dài hạn, cam kết giáo dục và đào tạo thanh niên Argentina trước những thách thức từ sự chuyển đổi công nghệ này. Tất cả các trường trung học cơ sở trên cả nước đều được mời tham dự và tham gia”. – Jimena Vallone, Điều phối viên phát triển thể chế của Tổ chức phi chính phủ Bitcoin Argentina

Chúng tôi mong rằng sự hợp tác này sẽ mang đến cơ hội cho nhiều người hơn nữa để họ có thể nhận thức được tác động lớn của Bitcoin tới thế hệ mới và thực sự phục vụ tất cả mọi người như một công cụ để đạt được tự do tài chính.